Členské příspěvky FK Slavia Opava v kalendářním roce 2016

 

Leden, Únor - 500 Kč - dle pravidel a pokynů bývalého vedení FK Slavia Opava

 

Nová správní rada pověřená Valnou hromadou 16.1. 2016 snížila členské příspěvky od 1.3. 2016

na výši 300 Kč / 1 měsíc s těmito pravidly:

 

Hráč do 7 let věku NEPLATÍ členské příspěvky !  

Příspěvky bezhotovostně na účet klubu, aby byly platby transparentní. 

Členské příspěvky jsou určeny na fungování klubu a provoz areálu. Všichni trenéři, předseda, místopředseda klubu a sekretář vykonávají svou činnost dobrovolně bez nároku na finanční odměnu. 

 

Žádáme, aby příspěvky byly hrazeny 1. den daného měsíce.  

Informace pro platby příspěvků na účet fotbalového klubu: 

číslo účtu:  196099849 / 0300 

variabilní symbol:  rodné číslo hráče 

zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení hráče, kategorie ( Starší dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, přípravka, školička ) 

Dbejte na to, aby byly při platbě na účet fotbalového klubu vždy uvedeny tyto informace !